Czyszczenie tapicerki Dębica

Czyszczenie Dębica

Metoda Krakowska – odpowiednia pomoc terapeutyczna dla dzieci
Zespół Aspergera – to aktualnie ogromny problem. Duża liczba dzieci ma problemy związane z właściwym rozwojem. Przyczyn może być mnóstwo. Specjaliści nie umieją wskazać decydujących.  Jedno jest ewidentne: takie dzieci muszą mieć terapię. Wielkie wzięcie zyskuje terapia Metodą Krakowską. Z jakich przyczyn?
Metoda Krakowska – zalety
Opiekunowie, kiedy dowiadują się o problemach rozwojowych swojego dziecka są przerażeni. Oczywiście, że jest to duże zmartwienie. Kiedy minie pierwszy szok opiekunowie zapoczątkowują poszukiwania optymalnej terapii. Wkład rodziców jest na wagę złota i wprost proporcjonalnie przekłada się na pomyślność dziecka. Poszukując rodzice natrafiają na terapię Metodą Krakowską. Jest to zasadniczo dość nowa terapia. Jej projektantem jest profesor Jagoda Cieszyńska. Przez całe lata współpracowała z dziećmi mającymi problem ze słuchem – na tym fundamencie rozwinęła zasady terapii pomagającej dzieci z zaburzeniami. Czym charakteryzuje się Metoda Krakowska?
Metoda Krakowska to doskonała pomoc dla dzieci z zaburzeniami. Duża część rodziców z zadowoleniem z niej korzysta. Metoda Krakowska to metoda całościowa. Opiera się na stymulowaniu wszystkich funkcji poznawczych dziecka. Jej założeniem jest przeprowadzenie dziecka przez wszystkie etapy rozwoju, jak to występuje spontanicznie w przypadku dziecka niezaburzonego. Duże znaczenie ma nauka czytania. W związku z tym dziecko od razu uczy się czytać. Nie ważny jest wiek – niesamowite,że dzieci w wieku 2 lat są w stanie nauczyć się czytać. Zręczność czytania ma zasadnicze znaczenie. Dzieci szybciej akceptują otaczającą je rzeczywistość, jeśli są zdolne czytać.
Terapia Metodą Krakowską zaczyna się od słuchania celowo przygotowanych nagrań za pomocą słuchawek. Ten proces jest bardzo trudny, ponieważ dziecko nie chce współpracować.
Następna część to wykorzystywanie różnorakich pomocy terapeutycznych opracowanych dla Metody Krakowskiej. Pomoce terapeutyczne rozwijają w dziecku ważne umiejętności: syntezę wzrokową, pamięć wzrokową, wyszukiwanie różnic, logikę, rozpoznawanie emocji i inne. Pomoce terapeutyczne wymienione powyżej używa stopniowo. Zaliczamy do nich : fiszki, pacynki, układanki i inne.
Metoda Krakowska to skuteczna terapia. Należy ją szczegółowo, po to aby pomóc swojemu dziecku.